Door de Coronacrisis kon in mei de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Bruse Boys niet doorgaan. Inmiddels is er een nieuwe datum bepaald: vrijdag 6 november. Voor die avond heeft Thijs Rentier zijn medewerking toegezegd. Thijs werkt als psycholoog bij ADO Den Haag.Het huishoudelijk gedeelte zal onder meer bestaan uit verslagen van commissies, bestuursverkiezing, stand van zaken.

De financiële positie van de vereniging zal uitgebreid belicht worden. Het bestuur is de leden erkentelijk voor het begrip dat zij  getoond hebben in de uitzonderlijke situatie waarin we ons al een aantal maanden bevinden. Te zijner tijd ontvangt u/jij een uitnodiging.

Verder mag niet onvermeld blijven dat Bruse Boys dit jaar 65 jaar bestaat! We hopen daar het komende seizoen op gepaste wijze aandacht aan te besteden. Mededelingen hierover via de website en mogelijk andere kanalen.

Alles onder voorbehoud.

 

Namens het bestuur,

Bram de Leeuw

Laat een reactie achter op dit bericht.